Strategia Szlaków: Park Turystyczno-Kulturowy

SIECIOWA STRATEGIA ROZWOJU
EUROPEJSKICH SZLAKÓW SPOTKAŃ „ZACHÓD – WSCHÓD”


Europejski Park Turystyczno-Kulturowy
„Zachód – Wschód”

 


1. Historyczne korzenie walorów turystycznych.

1) Tradycje sejmu unijnego w Lublinie:

a) Myśl przewodnia: „Wolni z wolnymi, równi z równymi”

b) Międzynarodowe i międzyregionalne szlaki na sejm 1568-1569.

2) Tradycje kupieckie:

a) Międzynarodowe jarmarki.

b) Międzynarodowe i międzyregionalne szlaki kupieckie.

3) Tradycje relacji międzynarodowych:

a) Międzynarodowe szlaki dyplomacji.

b) Międzynarodowe szlaki wojenne.

 

2. Organizacja sieciowa jako podstawa instytucjonalna.

1) Instytucje krajowe:

a) Wiodące organizacje turystyczno-kulturowe.

b) Fundacje prowadzące działalność gospodarczą.

2) Instytucje europejskie:

a) Europejska federacja instytucji krajowych.

b) Międzynarodowa rada ds. dziedzictwa i turystyki kulturowej.

3) Instytucje światowe:

a) Współpraca z ICOMOS.

b) Współpraca z UNESCO.

 

3. Międzynarodowy produkt turystyczny.

1) Parki turystyczno-kulturowe:

 a) Zintegrowane walory historyczno-krajobrazowe.

b) Łącząca infrastruktura komunikacyjna.

2) Europejskie szlaki:

 a) Szlaki tradycyjne: piesze, konne.

b) Szlaki nowożytne: rowerowe, kolejowe, samochodowe, samolotowe itd.

3) Wydarzenia:

a) Europejskie spotkania „in situ”.

b) Europejskie spotkania „on-line”.

 

4. Promocja jako narzędzie sprzedaży.

1) Informacja turystyczna:

a) Zintegrowana sieć ośrodków „it” z obsługą międzynarodową.

b) Infolinie w poszczególnych językach europejskich.

2) Wydawnictwa:

a) Przewodnik po szlakach turystycznych Europy.

b) Mapy historyczno-podróżnicze.

3) Kampanie promocyjne:

a) Działania standardowe.

b) Działania okazyjne i okolicznościowe.

 

5. Niepowtarzalna marka.

1) Koncepcja autorsko-społecznościowa:

a) Autorskie projekty bazowe.

b) Konsultacje społecznościowe.

2) Lansowanie wpisów na Listę UNESCO:

a) W standardowych kategoriach dziedzictwa kulturowego.

b) W kategorii tzw. miejsc seryjnych, czyli „szlaków dziedzictwa”

3) Międzynarodowe konwencje ds. szlaków dziedzictwa:

a) Konwencja o ochronie szlaków dziedzictwa.

b) Konwencja o zasadach reaktywowania szlaków dziedzictwa.

 

Wersja nr 1 z 31 grudnia 2020

© Janusz Kopaczek

Polski Bon Turystyczny na Szlakach Unii i jej Pogranicza w Polsce


POLSKI BON TURYSTYCZNY

Beneficjenci:
Z bonu turystycznego korzystać mogą osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, ale w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota została podniesiona do 1.000 zł.  Bon ten przysługuje niezależnie od poziomu dochodów.

Przeznaczenie:
Bon turystyczny zrealizować można na terenie całego kraju:
1) opłacając nim usługi hotelarskie,
2) płacąc za imprezy turystyczne.

Termin:
Z bonu turystycznego skorzystać można do dnia 31 marca 2022 roku.

Uaktywnienie:
Bon turystyczny w formie unikatowego numeru 16-cyfrowego zostaje wygenerowany w systemie teleinformatycznym, po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Otrzymywany jest on za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez beneficjenta numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Okazuje się go podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Aktualną listę podmiotów uprawnionych do realizacji Polskiego Bonu Turystycznego odnaleźć można poprzez:

a) wyszukiwarkę – https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow,

b) mapę – https://bonturystyczny.polska.travel/mapa.

Więcej informacji zawiera dedykowana specjalna strona: https://bonturystyczny.polska.travel.


SZLAKI UNII POLSKO-LITEWSKIEJ I JEJ POGRANICZA

Z powyższej oferty skorzystać można między innymi na Szlakach Unii Polsko-Litewskiej i jej Pogranicza w granicach Rzeczypospolitej Polskiej:
a) Kraków – Sandomierz lub Wiślica – Lublin oraz Lublin – Sandomierz lub Wiślica – Kraków, również z uwzględnieniem Siewierza i Oświęcimia,
b) Legnica – Wrocław – Lublin oraz Lublin – Wrocław – Legnica, również z uwzględnieniem Kalisza i Sieradza, a także Zgorzelca,
c) Poznań – Łęczyca – Lublin oraz Lublin – Łęczyca – Poznań, również z uwzględnieniem Kostrzyna, a także Szczecina,
d) Gdańsk – Malbork – Brześć Kujawski – Łęczyca – Lublin oraz Lublin – Łęczyca – Brześć Kujawski – Malbork – Gdańsk, również z uwzględnieniem Bytowa i Lęborka, Chełmna, Inowrocławia, a także Rawy,
e) Bezledy – Lidzbark Warmiński – Warszawa – Lublin oraz Lublin – Warszawa – Lidzbark Warmiński – Bezledy, również z uwzględnieniem Płocka,
f) Kuźnica lub Terespol – Lublin oraz Lublin – Kuźnica lub Terespol, również z uwzględnieniem Drohiczyna, a także Wohynia,
g) Terespol – Lublin oraz Lublin – Terespol,
h) Zosin – Lublin oraz Lublin – Zosin,
i) Dołhobyczów – Lublin oraz Lublin – Dołhobyczów.

W szczególności dotyczy to:

1) „Szlaku Jagiellońskiego” Kraków – Lublin – Wilno, z wyłączeniem jego części na terytorium Białorusi i Litwy (m.in. wspomnianego Wilna):
a) Kraków – Nowe Brzesko – Książnice – Koszyce – Opatowiec – Nowy Korczyn – Świniary – Pacanów – Połaniec – Osiek– Koprzywnica – Sandomierz – Zawichost – Dzierzkowice – Urzędów – Bełżyce – dawne Zemborzyce – Lublin – Kijany – Kolechowice – Ostrów Lubelski – Parczew – Polubicze, zamiennie Wisznice – Rossosz – Łomazy – Piszczac – Terespol,
b) Kraków – Proszowice – Podolany – Wiślica – Stopnica – Szydłów – Opatów – Zawichost – Dzierzkowice – Urzędów – Bełżyce – Lublin – Kamionka – Kock – Radzyń Podlaski – Kąkolewnica – Międzyrzec Podlaski – Mielnik – Bielsk Podlaski – Narew – Krynki – Kuźnica.

2) „Szlaku Kupieckiego” Wrocław – Lublin – Lwów, z wyłączeniem jego części Ukrainy (m.in. wspomnianego Lwowa):
Wrocław – Bolesławiec – Wieluń – Nowa Brzeźnica – Radomsko – Przedbórz – Żarnów – Opoczno – Skrzynno – Radom – Zwoleń – Kazimierz Dolny – Wąwolnica – dawna Bochotnica (Nałęczów) – Lublin – Biskupice – Krasnystaw – Wojsławice – Hrubieszów – Poturzyn – Dołhobyczów.

Aktualną listę podmiotów uprawnionych do realizacji Polskiego Bonu Turystycznego na wyżej wymienionych Szlakach odnaleźć można poprzez:

a) wspomnianą wyżej wyszukiwarkę – https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow,
przykładowo wpisując w „Miejscowość”: Lublin.

b) wspomnianą wyżej mapę – https://bonturystyczny.polska.travel/mapa,
przykładowo wpisując w „Województwa”: Lubelskie, „Powiaty”: Parczewski, „Wyszukaj po miejscowości”: PARCZEW.

WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO I Z LUBLINA


Dom na Podwalu w Lublinie, usytuowany na historycznym Podzamczu, tuż przy Starym Mieście, a zarazem w najbliższym sąsiedztwie Zamku. Fot. Bartosz Tratkowski.

Spośród obiektów z Lublina, realizujących usługi hotelarskie z uwzględnieniem Polskiego Bonu Turystycznego, polecamy szczególnie Dom na Podwalu – http://domnapodwalu.pl.

Z kolei jednym z lubelskich organizatorów turystyki, zaznajomionych z ww. szlakami turystyczno-kulturowymi, a zarazem przygotowanym na realizację ww. Bonu, jest firma Edu Tour – https://www.edu-tour.pl.


PRZYPOMINAMY

Więcej informacji zawiera dedykowana specjalna strona: https://bonturystyczny.polska.travel.

 

Informacja przygotowana na podstawie porozumienia Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” z Polską Organizacją Turystyczną.

Unia Lubelska w pamięci Europy i świata

Impreza online w ramach Sezonu Lublin 2020,
zrealizowana ze środków otrzymanych od Gminy Lublin:

„Unia Lubelska w pamięci Europy i świata” to połączenie
wykładu ze spacerem tematycznym z przewodnikiem. Spotkanie
ze specjalistą, a jednocześnie popularyzatorem, stanowi
wyjątkową okazję do przystępnego zapoznania się z wybranymi
przekazami źródłowymi oraz zabytkami, przechowującymi
pamięć o narodzinach przed ponad 450 laty Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Na trasie wspólnej wędrówki znajdą się
obiekty związane bezpośrednio z wyróżnieniem Lublina
Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, mianowicie: kaplica
zamkowa pw. Trójcy Świętej, kościół pw. św. Stanisława z
klasztorem Dominikanów oraz pomnik Unii Lubelskiej na placu
Litewskim. Uczestnicy imprezy będą mogli również poznać
okoliczności powstania w Lublinie dokumentu unijnego
zaprzysiężonego w dniu 1 lipca 1569 roku (jednego z dwóch,
mianowicie przedstawicielstwa Litwy), a niedawno wpisanego
na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Dzięki
podanym przykładom, przesłanie „Wolni z wolnymi, równi z
równymi”, które stanowiło podstawę Unii Lubelskiej, okaże się
inspirujące dla międzynarodowej solidarności; między innymi,
tak jak przed wiekami, dla Polski i Litwy.

Fundacja „Via Jagiellonica” posiada szeroką ofertę związaną z
tematyką „Unia Lubelska w pamięci Europy i świata”. Do
wyboru są: wykład, spacer tematyczny z przewodnikiem oraz
połączenie jednej formy z drugą. O specjalizacji w tej tematyce
przez Fundację świadczą między innymi: rocznicowe
wydawnictwo „Kalendarz Sejmu Unii Lubelskiej” 2018/2019,
zaproszenia jej przedstawiciela do nagrań radiowych i
telewizyjnych, uczestnictwo w spotkaniach zespołu ds. Znaku
Dziedzictwa Europejskiego przy Miejskim Konserwatorze
Zabytków w Lublinie, jak również wyróżnienie Fundacji przez
Prezydenta Miasta Lublin medalem Unii Lubelskiej. Powyższa
oferta realizowana jest w różnym zakresie i okolicznościach
(m.in. lekcje, zwiedzanie i wycieczki, konkursy oraz projekty), z
dostosowaniem do różnych grup wiekowych itd.

Aktualnie impreza (wykład i/lub spacer) realizowana jest na
zamówienie.

Cena 250 – 400 zł / grupa,
w zależności od zakresu oferty
oraz specjalizacji (delegacje i inne grupy specjalne).

Ograniczenia wiekowe:
Osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie z uprawnionymi opiekunami
(warianty do wyboru).

Rezerwacje (kontakt):
(81) 441-11-18 lub 693-272-040

Więcej o nas itd.: http://zachod-wschod.pl/kontakt

Więcej o Sezonie Lublin 2020 wirtualnie: www.sezon.lublin.eu

Turystyczna Akademia Dziedzictwa Europejskiego

„Piętrowy” produkt turystyczny jest możliwy, w Polsce, międzymorzu bałtycko-czarnomorskim i szerzej w Europie.

Program muzealny: Sejm Unii Lubelskiej

MUZEUM EUROPEJSKICH SZLAKÓW SEJMU UNII LUBELSKIEJ
– LUBLIN, UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ 3/15 (LDT „NOT” – I piętro)
Poniedziałek – piątek 8-16
Bilety: ulgowy – 10,00 / normalny – 15,00
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja (za potwierdzeniem)
Bieżące informacje i rezerwacja: (81) 441 11 18 lub 693 272 040

Muzeum zaprasza grupy zorganizowane na interaktywne programy poświęcone historycznym traktom w Europie oraz sejmowi Unii Lubelskiej, jak również ich zwiedzanie z przewodnikiem i pilotem, ponadto gry miejskie i terenowe.

Zwiedzanie: Lublin Unii i szlaki „Zachód – Wschód”

ZWIEDZANIE LUBLINA

– Śladami Unii Lubelskiej
– Spotkania Zachód – Wschód w Lublinie

– Niezwykłe historię lubelskiego Zamku
– Mury i wały obronne Lublina
– Tajemnice kupców lubelskich
– Legenda o kupcu gdańskim Henryku
– Czy Krzyż Unii Lubelskiej jest prawdziwy?
– Kościół św. Franciszka w Lublinie?
– Śladami Mikołajowskiego i innych skazańców
– Wywoływanie ducha Barbary Radziwiłłówny w Lublinie?
– Śladami rodu Lubomelskich
– Winnice w Lublinie?
– Lublin w testamencie Zygmunta Augusta

Aktualne ceny usług przewodnika:
– oprowadzanie grup standardowych do 4 godzin – 250 zł,
– oprowadzanie delegacji i innych grup specjalnych do 4 godzin – 400 zł.

ZWIEDZANIE SZLAKAMI SPOTKAŃ „ZACHÓD – WSCHÓD”

– „Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno
– „Szlak Kupiecki” Wrocław – Lublin – Wilno
– inne szlaki Unii Polsko-Litewskiej i pogranicza

Aktualne ceny usług przewodnika-pilota:
– dzień wycieczkowy – 500 zł.

Oferta: FUNDACJA „VIA JAGIELLONICA”.
Lublin, ul. Skłodowskiej 3/15

Patronat: Unia Szlaków „Zachód – Wschód”.

Więcej informacji i rezerwacja:
(81) 441-11-18 lub kom. 693-272-040
(www.viajagiellonica.eu > kontakt).

Zapraszamy!

[fot. Janusz Kopaczek]

DEKLARACJA „Via Jagellonica” XX PZHP

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich obradujący w Lublinie 18-20 września 2019 roku udzielił poparcia naszym staraniom o wpis „Szlaku Jagiellońskiego” Kraków – Lublin – Wilno na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

WNIOSEK o ekspozycję muru Lubelskiego Zamku

Kontynuujemy naszą akcję „Składamy Zamek Lubelski”. Tym razem wnioskujemy o wyeksponowanie jego południowego muru.

ZWIEDZANIE LUBLINA dla koneserów

Fundacja „Via Jagiellonica” zaprasza na zwiedzanie dla koneserów
„LUBLIN SEJMOWY: ZAMEK I MIASTO”
PARK TURYSTYCZNO- KULTUROWY


poniedziałek – piątek

godz. 10-14 oraz godz. 11-15

PROGRAM ’2017:

       
+ ekspozycja Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”
+ zespół kościelno-klasztorny Dominikanów
+ Muzeum Lubelskie: kaplica Trójcy Św./„Unia Lubelska” J. Matejki
+ panorama przy kościele pw. św. Mikołaja na Czwartku
+ zespół kościelno-klasztorny pobrygidkowski
+ pomnik Unii Lubelskiej na placu Litewskim

Uwaga!
Oferta nie dotyczy dni i okresów świątecznych.
Możliwe są też uzasadnione zmiany.

 Ceny:
normalne – 30 zł + bilety 20 zł,
ulgowe – 27,5 zł + bilety 12,5 zł
* 10 proc. zniżki od Fundacji „Via Jagiellonica” dla mieszkańców Miast/Gmin przynależących do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”

Obowiązuje rezerwacja za potwierdzeniem:
Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”
więcej: www.zachod-wschod.pl; ul. Skłodowskiej 3/15, 20-029 Lublin
tel. +48 (81) 441-11-18, kom. 693-272-040; e-mail: viajagiellonica@tlen.pl

Patronat: Unia Szlaków „Zachód – Wschód”

Polecamy też:
+ zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej
+ noclegi w Domu na Podwalu

[fot. Janusz Kopaczek i Bartosz Tratkowski]

KALENDARZ Sejmu Unii Lubelskiej 2018/2019 PL-EN

 MAPA „Szlaku Jagiellońskiego”/MAP for the “Jagiellonian Route”
– KALENDARZ Sejmu Unii Lubelskiej/Calendar of the Union of Lublin Sejm
2018/2019

W sprzedaży:
Fundacja „Via Jagiellonica” 

Lublin, ul. Skłodowskiej 3/15 (w uzgodnionym terminie – tel. 81 441 11 18, 693 272 040)
Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej
Lublin, ul. Jezuicka 1 (www.lublintravel.pl)
Furta – BORTiWK Klasztoru Dominikanów
Lublin, ul. Złota 9 (www.lublin.dominikanie.pl)
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego OM PTTK
Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 78 (www.bortpttklublin.pl)

Cena: 15 zł.


[fot. Janusz Kopaczek]