MAKIETA „unijnego” Lublina i MAPA Europy z 1569 r.

Na potrzeby Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „Sejmograf 1569+” przygotowujemy makietę sejmowego Lublina oraz mapę Europy, w obu przypadkach z uwzględnieniem stanu na dzień 1 lipca 1569 r.  Zapraszamy profesjonalistów oraz pasjonatów do udziału w tym przedsięwzięciu poprzez wybór jednej lub więcej spośród propozycji ofertowych Fundacji „Via Jagiellonica”: http://kopaczek87.nazwa.pl/zachod/fundacja/
Więcej informacji: p. Janusz Kopaczek, ul. Skłodowskiej 3/15 (NOT, w bezpośrednim sąsiedztwie CSK), tel. +81 441-11-18, kom. 693-272-040.
Organizatorzy: Unia Szlaków „Zachód – Wschód” i Fundacja „Via Jagiellonica”.

[Wizualizacja lubelskiej fary 1569 – Krzysztof Mucha]

Zwiedzanie grupowe: „TAJEMNICE SEJMU UNII LUBELSKIEJ 1569”

Grupy zorganizowane zapraszamy na zwiedzanie tematyczne z przewodnikiem / pilotem pt. „Tajemnice Sejmu Unii Lubelskiej 1569”, zarówno w Lublinie, jak i innych uzgodnionych miastach/miejscowościach, historycznych regionach i szlakach tzw. Międzymorza, w szczególności:
„Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno,
„Szlak Kupiecki” Wrocław – Lublin – Lwów,
Śladami króla Zygmunta Augusta

Aktualne ceny usług przewodnika – pilota:
oprowadzanie do 4 godzin – 250 zł, dzień wycieczkowy – 500 zł *.

Więcej informacji:
p. Janusz Kopaczek, ul. Skłodowskiej 3/15 (LDT „NOT”),
tel. +81 441-11-18, kom. 693-272-040.
Oferta: FUNDACJA „VIA JAGIELLONICA”.
Patronat: Unia Szlaków „Zachód – Wschód”. Zapraszamy!

Zniżka 10 proc. dla mieszkańców i studentów z Miast/Gmin przynależących do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”.

SZKOLENIA PRZEWODNICKIE: miasto, region, szlak (I i II stopnia)

SZKOLENIA PRZEWODNICKIE FUNDACJI „VIA JAGIELLONICA” W 2017 ROKU DO WYBORU:
A. PODSTAWOWE (I STOPNIA)
1) Miasto Lublin
– 6 miesięcy nie licząc wakacji,
– cena 900 zł + dla chętnych egzamin 100 zł * **,
2) Historyczne Województwo Lubelskie
(m.in. Lublin, Kazimierz Dolny, Kurów, Łuków, Parczew, Urzędów)
– 8 miesięcy nie licząc wakacji,
– cena 1.600 zł + dla chętnych egzamin 200 zł * **
3) „Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno
(uwaga! część zagraniczna jako szkolenie pilockie)
– 8 miesięcy nie licząc wakacji,
– cena 2.200 zł + dla chętnych egzamin 500 zł * **
B. UZUPEŁNIAJĄCE (II STOPNIA)
4) Historyczny region N na Sejmie Unii Lubelskiej 1569 r.
– 6 miesięcy nie licząc wakacji,
– cena 900 zł + dla chętnych egzamin 100 zł * **
(województwo, księstwo, itd. wg http://kopaczek87.nazwa.pl/zachod/rzeczpospolitaturystyczna/ + trasa dojazdowa do Lublina + Sejm Unii Lubelskiej 1569)
ZNIŻKI NA SZKOLENIA I EGZAMIN
* 10 proc. dla mieszkańców i studentów z Miast/Gmin przynależących do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” oraz dla osób bezpośrednio do niej przynależących.
** 50 proc. dla przewodników po szkoleniach z części danego obszaru lub trasy, rozszerzających zakres swoich kompetencji.
UWAGA!
Istnieje możliwość uzgodnień związanych z preferowanymi indywidualnie dniami oraz godzinami zajęć szkoleniowych.
Organizator: Fundacja „Via Jagiellonica”.
Patronat: Unia Szlaków „Zachód – Wschód”.
Więcej informacji: p. Janusz Kopaczek, tel. 81 441-11-18 lub kom. 693-272-040.

[fot. Bartosz Tratkowski]

List otwarty do Prezydenta Miasta Lublin: ZAMEK UNII LUBELSKIEJ w 2019 r.

Prezes Unii Szlaków „Zachód – Wschód” p. Janusz Kopaczek wystosował List otwarty do Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin w sprawie „odsłonięcia” reliktów rezydencjonalnej części Zamku Królewskiego w Lublinie, jako miejsca zawarcia Unii Lubelskiej w 1569 r. Wniosek ten związany jest bezpośrednio z Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „Sejmograf 1569+”, zainicjowanym w ramach projektu Rzeczpospolita Turystyczna „Międzymorze 1569+” i zawiera następujące postulaty:
1) przeprowadzenie na tym terenie kompeksowych badań archeologicznych,
2) ukazanie na powierzchni „rzutu” odpowiedniego poziomu dawnej królewskiej rezydencji,
3) w przypadku zachowania się jej piwnic, udostępnienie ich – z naszym udziałem – do ruchu turystycznego.
Liczymy,  że będzie to możliwe przed 1/4 lipca 2019 r., czyli obchodami 450. rocznicy Unii Lubelskiej.
PS. Powyższy list otrzymali do wiadomości wybrani przedstawiciele Władz Lokalnych, Regionalnych i Państwowych.

Europejskie Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”

EUROPEJSKIE MUZEUM SEJMU UNII LUBELSKIEJ „SEJMOGRAF 1569+”

Międzynarodowe muzeum tzw. rozproszone, tworzone przez społeczność Europejska Rzeczpospolita Turystyczna, które obejmie wybrane atrakcje geograficzno-kulturowego Międzymorza i szerzej Starego Kontynentu.

Zapraszamy na:
1) interaktywną ekspozycję muzealną w Lublinie,
2) zwiedzanie Parku Turystyczno-Kulturowego „Lublin Sejmowy: Zamek i Miasto”,
a) odkrywcze zwiedzanie z przewodnikiem – zarówno grupowe, jak i indywidualne,
b) miejską grę terenową,
3) zwiedzanie historycznego Województwa Lubelskiego,
4) zwiedzanie dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej ziem lennych – aktualnie zwłaszcza grupowe,
5) zwiedzanie szerzej Europy.

Więcej informacji:
Lublin, ul. Skłodowskiej 3/15 (NOT),
tel. +81 441-11-18, kom. 693-272-040.

Zapraszamy!

© Janusz Kopaczek,
administrator instytucjonalny – Unia Szlaków „Zachód – Wschód”,
obsługa – Fundacja „Via Jagiellonica”.

[fot. Janusz Kopaczek]

Nabór „obywateli” Rzeczpospolitej Turystycznej”EUROPA 1569 +”

Rozpoczęliśmy nabór do grona „obywateli” społeczności Rzeczpospolita Turystyczna „EUROPA 1569+”. Zainteresowane osoby powinny zadeklarować m.in.: 1) aktywność w odpowiedniej grupie sejmikowej  swojego historycznego regionu, w kwestiach związanych z rozwojem Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”, 2) pokojowe nastawienie do innych narodów w Europie, wyrażające się w nietolerowaniu jakiejkolwiek zbrodni i agresji terytorialnej. Zainteresowanych prosimy o kontakt poprzez e-mail na adres: rzeczpospolitaturystyczna@tlen.pl , celem uzyskania odpowiedniego formularza. Więcej informacji: lider Rzeczpospolitej Turystycznej „EUROPA 1569+” – p. Janusz Kopaczek, tel. +48 81 441-11-18 lub kom. 693-272-040.

10-lecie Lubelskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulturowej / Unii Szlaków „ZACHÓD – WSCHÓD”

2006 – 2016: 10-lecie działalności Lubelskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulturowej „Zachód – Wschód” / Unii Szlaków „Zachód – Wschód”.

[fot. Dominika Kopaczek]