List otwarty do Prezydenta Miasta Lublin: ZAMEK UNII LUBELSKIEJ w 2019 r.

Prezes Unii Szlaków „Zachód – Wschód” p. Janusz Kopaczek wystosował List otwarty do Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin w sprawie „odsłonięcia” reliktów rezydencjonalnej części Zamku Królewskiego w Lublinie, jako miejsca zawarcia Unii Lubelskiej w 1569 r. Wniosek ten związany jest bezpośrednio z Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „Sejmograf 1569+”, zainicjowanym w ramach projektu Rzeczpospolita Turystyczna „Międzymorze 1569+” i zawiera następujące postulaty:
1) przeprowadzenie na tym terenie kompeksowych badań archeologicznych,
2) ukazanie na powierzchni „rzutu” odpowiedniego poziomu dawnej królewskiej rezydencji,
3) w przypadku zachowania się jej piwnic, udostępnienie ich – z naszym udziałem – do ruchu turystycznego.
Liczymy,  że będzie to możliwe przed 1/4 lipca 2019 r., czyli obchodami 450. rocznicy Unii Lubelskiej.
PS. Powyższy list otrzymali do wiadomości wybrani przedstawiciele Władz Lokalnych, Regionalnych i Państwowych.

Europejskie Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”

EUROPEJSKIE MUZEUM SEJMU UNII LUBELSKIEJ „SEJMOGRAF 1569+”

Międzynarodowe muzeum tzw. rozproszone, tworzone przez społeczność Europejska Rzeczpospolita Turystyczna, które obejmie wybrane atrakcje geograficzno-kulturowego Międzymorza i szerzej Starego Kontynentu.

Zapraszamy na:
1) interaktywną ekspozycję muzealną w Lublinie,
2) zwiedzanie Parku Turystyczno-Kulturowego „Lublin Sejmowy: Zamek i Miasto”,
a) odkrywcze zwiedzanie z przewodnikiem – zarówno grupowe, jak i indywidualne,
b) miejską grę terenową,
3) zwiedzanie historycznego Województwa Lubelskiego,
4) zwiedzanie dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej ziem lennych – aktualnie zwłaszcza grupowe,
5) zwiedzanie szerzej Europy.

Więcej informacji:
Lublin, ul. Skłodowskiej 3/15 (NOT),
tel. +81 441-11-18, kom. 693-272-040.

Zapraszamy!

© Janusz Kopaczek,
administrator instytucjonalny – Unia Szlaków „Zachód – Wschód”,
obsługa – Fundacja „Via Jagiellonica”.

[fot. Janusz Kopaczek]

Nabór „obywateli” Rzeczpospolitej Turystycznej”EUROPA 1569 +”

Rozpoczęliśmy nabór do grona „obywateli” społeczności Rzeczpospolita Turystyczna „EUROPA 1569+”. Zainteresowane osoby powinny zadeklarować m.in.: 1) aktywność w odpowiedniej grupie sejmikowej  swojego historycznego regionu, w kwestiach związanych z rozwojem Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”, 2) pokojowe nastawienie do innych narodów w Europie, wyrażające się w nietolerowaniu jakiejkolwiek zbrodni i agresji terytorialnej. Zainteresowanych prosimy o kontakt poprzez e-mail na adres: rzeczpospolitaturystyczna@tlen.pl , celem uzyskania odpowiedniego formularza. Więcej informacji: lider Rzeczpospolitej Turystycznej „EUROPA 1569+” – p. Janusz Kopaczek, tel. +48 81 441-11-18 lub kom. 693-272-040.