Europejskie Centrum Spotkań Zachód – Wschód w Lublinie

20-029 Lublin, ul. Skłodowskiej 3/15
poniedziałek – piątek w godz. 8-16
(gwarancja spotkania po telefonicznym uzgodnieniu)
tel.  +48 81 441-11-18 lub kom. 693-272-040
www.zachod-wschod.pl

Unia Szlaków „Zachód – Wschód”
e-mail: zachod-wschod@tlen.pl
prezes: Janusz Kopaczek, kom. 693-272-040
www.zachod-wschod.pl

Celem działalności Stowarzyszenia jest rozwój turystyki kulturowej w Europie, w oparciu o historyczne szlaki łączące Zachód ze Wschodem (na których odbywała się wymiana kulturowa pomiędzy cywilizacją łacińską i cywilizacją bizantyńską), reaktywowane współcześnie jako międzynarodowe szlaki turystyczne, w szczególności:
1. „Via Jagiellonica” Cracovia – Lublinum – Vilna („Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno),
2. „Via Mercatoria” Vratislavia – Lublinum – Leopolis („Szlak Kupiecki” Wrocław – Lublin – Lwów).

Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”
e-mail: szlakjagiellonski@tlen.pl
prezes: Janusz Kopaczek, kom. 693-272-040
www.szlakjagiellonski.pl

Celem działalności Organizacji jest reaktywowanie historycznego szlaku Kraków – Lublin – Wilno jako międzynarodowego szlaku turystycznego „Via Jagiellonica” (Szlak Jagielloński) oraz zapewnienie funkcjonowania na nim ruchu turystycznego, na trasach:
1) Kraków – dawna Mogiła – Igołomia – Wawrzeńczyce – Nowe Brzesko – Koszyce – Opatowiec – Nowy Korczyn – Świniary – Pacanów – Połaniec – Osiek – Koprzywnica – Sandomierz – Zawichost – Dzierzkowice – Urzędów – Bełżyce – dawne Zemborzyce – Lublin – Kijany – Kolechowice – Ostrów Lubelski – Parczew – Polubicze oraz Wisznice – Rossosz – Łomazy – Piszczac – Brześć – Kamieniec – Szereszewo – Nowy Dwór – Porozowo – Wołkowysk – Pieski – Mosty – Szczuczyn – Wasiliszki – Raduń – Ejszyszki – Rudniki – Wilno,
2) Kraków – Kocmyrzów – Luborzyca – Proszowice – Chruszczyna – Podolany – Wiślica – Stopnica – Szydłów – Opatów – Zawichost – Dzierzkowice – Urzędów – Bełżyce – Lublin – Kock – Radzyń Podlaski – Międzyrzec Podlaski – Mielnik – Milejczyce – Bielsk Podlaski – Narew – Krynki – Grodno – Merecz – Przełaje – Orany – Olkieniki – Rudniki – Wilno.

Organizacja Turystyczna „Szlak Kupiecki”
e-mail: szlakkupiecki@tlen.pl
prezes: Bartosz Tratkowski, kom. 510-515-117
www.szlakkupiecki.pl

Celem działalności Organizacji jest reaktywowanie historycznego szlaku Wrocław – Lublin – Lwów jako międzynarodowego szlaku turystycznego „Via Mercatoria” (Szlak Kupiecki) oraz zapewnienie funkcjonowania na nim ruchu turystycznego, na trasie: Wrocław – Bolesławiec – Wieluń – Nowa Brzeźnica – Radomsko – Przedbórz – Żarnów – Opoczno – Skrzynno – Radom – Zwoleń – Kazimierz Dolny – Wąwolnica – dawna Bochotnica (Nałęczów) – Lublin – Biskupice – Krasnystaw – Hrubieszów – Lwów.

Fundacja „Via Jagiellonica”
e-mail: viajagiellonica@tlen.pl
prezes: Janusz Kopaczek, kom. 693-272-040
www.viajagiellonica.eu

Celem działalności Fundacji jest wspieranie rozwoju międzynarodowego szlaku turystycznego „Via Jagiellonica” Cracovia – Lublinum – Vilna („Szlaku Jagiellońskiego” Kraków – Lublin – Wilno).

Informacja o stosowaniu RODO

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Nakłada ono określone obowiązki na Administratorów danych osobowych, w tym: Unię Szlaków „Zachód – Wschód” oraz zrzeszonych w niej: Organizację Turystyczną „Szlak Jagielloński”, Organizację Turystyczną „Szlak Kupiecki” i Fundację „Via Jagiellonica” (adres jak wyżej). Główną podstawą naszych działań w tym zakresie, związanych z realizacją celów określonych w odpowiednich Statutach, jest następujący przepis: „przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglą­dowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą” (RODO art. 9 ust. 2 lit. d). Więcej: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276. Weszła wówczas również w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000 .
Powyższe przepisy gwarantują Państwu: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Mają ponadto Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dodatkowe informacje o stosowaniu RODO, związane m.in. z przewidywanym wejściem w życie kodeksów branżowych, przekazywać będziemy sukcesywnie.