Europejskie Centrum Spotkań Zachód – Wschód w Lublinie

20-029 Lublin, ul. Skłodowskiej 3/15
poniedziałek – piątek w godz. 8-16
(gwarancja spotkania po telefonicznym uzgodnieniu)
tel.  +48 81 441-11-18 lub kom. 693-272-040
www.zachod-wschod.pl

Unia Szlaków „Zachód – Wschód”
e-mail: zachod-wschod@tlen.pl
prezes: Janusz Kopaczek, kom. 693-272-040
www.zachod-wschod.pl

Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”
e-mail: szlakjagiellonski@tlen.pl
prezes: Janusz Kopaczek, kom. 693-272-040
www.szlakjagiellonski.pl

Organizacja Turystyczna „Szlak Kupiecki”
e-mail: szlakkupiecki@tlen.pl
prezes: Bartosz Tratkowski, kom. 510-515-117
www.szlakkupiecki.pl

Fundacja „Via Jagiellonica”
e-mail: viajagiellonica@tlen.pl
prezes: Janusz Kopaczek, kom. 693-272-040
www.viajagiellonica.eu