Europejskie Centrum Spotkań Zachód – Wschód w Lublinie

20-029 Lublin, ul. Skłodowskiej 3/15
poniedziałek – piątek w godz. 8-16
(gwarancja spotkania po telefonicznym uzgodnieniu)
tel.  +48 81 441-11-18 lub kom. 693-272-040
www.zachod-wschod.pl

Unia Szlaków „Zachód – Wschód”
e-mail: zachod-wschod@tlen.pl
prezes: Janusz Kopaczek, kom. 693-272-040
www.zachod-wschod.pl

Celem działalności Stowarzyszenia jest rozwój turystyki kulturowej w Europie, w oparciu o historyczne szlaki łączące Zachód ze Wschodem (na których odbywała się wymiana kulturowa pomiędzy cywilizacją łacińską i cywilizacją bizantyńską), reaktywowane współcześnie jako międzynarodowe szlaki turystyczne, w szczególności:
1. „Via Jagiellonica” Cracovia – Lublinum – Vilna („Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno),
2. „Via Mercatoria” Vratislavia – Lublinum – Leopolis („Szlak Kupiecki” Wrocław – Lublin – Lwów).

Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”
oraz inne Szlaki Unii Polsko-Litewskiej i jej Pogranicza
e-mail: szlakjagiellonski@tlen.pl
prezes: Janusz Kopaczek, kom. 693-272-040
www.szlakjagiellonski.pl
www.szlakkupiecki.pl

1. Celem działalności Organizacji jest reaktywowanie historycznych szlaków z okresu jagiellońskiego, z uwzględnieniem części okresu wazowskiego (1386 – 1611), związanych z funkcjonowaniem Unii Polsko-Litewskiej, a zwłaszcza Unii Lubelskiej (1569), w tzw. Międzymorzu bałtycko-czarnomorskim, w szczególności na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej pograniczach (PL, BY, LT, UA, LV, EE, RU-KGD) oraz zapewnienie funkcjonowania na tych szlakach ruchu turystycznego, zwłaszcza na trasach:

A. Kraków – Sandomierz lub Wiślica – Lublin oraz Lublin – Sandomierz lub Wiślica – Kraków, również z uwzględnieniem Siewierza i Oświęcimia,
B. Legnica – Wrocław – Lublin oraz Lublin – Wrocław – Legnica, również z uwzględnieniem Kalisza i Sieradza, a także Zgorzelca,
C. Poznań – Łęczyca – Lublin oraz Lublin – Łęczyca – Poznań, również z uwzględnieniem Kostrzyna, a także Szczecina,
D. Gdańsk – Malbork – Brześć Kujawski – Łęczyca – Lublin oraz Lublin – Łęczyca – Brześć Kujawski – Malbork – Gdańsk, również z uwzględnieniem Bytowa i Lęborka, Chełmna, Inowrocławia, a także Rawy,
E. Królewiec (Kaliningrad) – Heilsberg (Lidzbark Warmiński) – Warszawa – Lublin oraz Lublin – Warszawa – Heilsberg (Lidzbark Warmiński) – Królewiec (Kaliningrad), również z uwzględnieniem Płocka,
F. Tallinn – Fellin (Viljandi) – Ryga – Mitawa (Jełgawa) – Wilno – Grodno lub Brześć – Lublin oraz Lublin – Grodno lub Brześć – Wilno – Mitawa (Jełgawa) – Ryga – Fellin (Viljandi) – Tallinn, również z uwzględnieniem Piltynia, Worń i Trok, Witebska i Połocka, Drohiczyna, a także Wohynia,
G. Mińsk – Brześć – Lublin oraz Lublin – Brześć – Mińsk, również z uwzględnieniem Orszy, Mścisławia i Nowogródka,
H. Kijów – Łuck – Lublin oraz Lublin – Łuck – Kijów, również z uwzględnieniem Czernihowa, Bakczysaraja, Odessy i Bracławia,
I. Lwów – Bełz – Lublin oraz Lublin – Bełz – Lwów, również z uwzględnieniem Kamieńca Podolskiego i Halicza.

2. W odpowiedni sposób uwzględnione zostaną również zintegrowane międzynarodowe szlaki turystyczno-kulturowe, w szczególności:

A. „Via Jagellonica” (w wersji popularnej „Via Jagiellonica”), czyli „Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno:

a) Kraków – Nowe Brzesko – Książnice – Koszyce – Opatowiec – Nowy Korczyn – Świniary – Pacanów – Połaniec – Osiek– Koprzywnica – Sandomierz – Zawichost – Dzierzkowice – Urzędów – Bełżyce – dawne Zemborzyce – Lublin – Kijany – Kolechowice – Ostrów Lubelski – Parczew – Polubicze, zamiennie Wisznice – Rossosz – Łomazy – Piszczac – Brześć – Kamieniec – Szereszów – Nowy Dwór – Porozów – Wołkowysk – Pieski – Mosty – Szczuczyn – Wasiliszki – Raduń – Ejszyszki – Rudniki – Wilno,

b) Kraków – Proszowice – Podolany – Wiślica – Stopnica – Szydłów – Opatów – Zawichost – Dzierzkowice – Urzędów – Bełżyce – Lublin – Kamionka – Kock – Radzyń Podlaski – Kąkolewnica – Międzyrzec Podlaski – Mielnik – Bielsk Podlaski – Narew – Krynki – Odelsk – Grodno – Merecz – Przełaje – Orany – Olkieniki – Rudniki – Wilno,

B. „Via Mercatoria”, czyli „Szlak Kupiecki” Wrocław – Lublin – Lwów:

Wrocław – Bolesławiec – Wieluń – Nowa Brzeźnica – Radomsko – Przedbórz – Żarnów – Opoczno – Skrzynno – Radom – Zwoleń – Kazimierz Dolny – Wąwolnica – dawna Bochotnica (Nałęczów) – Lublin – Biskupice – Krasnystaw – Wojsławice – Hrubieszów – Poturzyn – Bełz – Wielkie Mosty – Turynka – Kulików – Lwów.

Fundacja „Via Jagiellonica”
e-mail: viajagiellonica@tlen.pl
prezes: Janusz Kopaczek, kom. 693-272-040
www.viajagiellonica.eu

Celem działalności Fundacji jest wspieranie rozwoju historycznych szlaków łączących Zachód ze Wschodem, reaktywowanych współcześnie jako międzynarodowe szlaki turystyczne, zwłaszcza „Szlaków Unii Polsko-Litewskiej i jej Pogranicza”, w szczególności:
1. „Via Jagellonica” Cracovia – Lublinum – Vilna („Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno), w wersji popularnej „Via Jagiellonica”,
2. „Via Mercatoria” Vratislavia – Lublinum – Leopolis („Szlak Kupiecki” Wrocław – Lublin – Lwów).

Informacja o stosowaniu RODO

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Nakłada ono określone obowiązki na Administratorów danych osobowych, w tym: Unię Szlaków „Zachód – Wschód” oraz zrzeszone w niej: Organizację Turystyczną „Szlak Jagielloński” i Fundację „Via Jagiellonica” (adres jak wyżej). Główną podstawą naszych działań w tym zakresie, związanych z realizacją celów określonych w odpowiednich Statutach, jest następujący przepis: „przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglą­dowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą” (RODO art. 9 ust. 2 lit. d). Przetwarzanie przez nas danych dotyczy również następujących sytuacji: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (RODO art. 6 ust. 2 lit. b). Więcej: https://www.uodo.gov.pl . Weszła wówczas również w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000 .
Powyższe przepisy gwarantują Państwu: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Mają ponadto Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dodatkowe informacje o stosowaniu RODO, związane m.in. z przewidywanym wejściem w życie kodeksów branżowych, przekazywać będziemy sukcesywnie.