Fundacja Via Jagiellonica

Interaktywna ekspozycja muzealna – Zwiedzanie, gra miejska i Noc Unii Lubelskiej – Szkolenia przewodnickie i warsztaty – Wydawnictwa turystyczno-kulturowe.