Strategia Szlaków: Park Turystyczno-Kulturowy

SIECIOWA STRATEGIA ROZWOJU
EUROPEJSKICH SZLAKÓW SPOTKAŃ „ZACHÓD – WSCHÓD”


Europejski Park Turystyczno-Kulturowy
„Zachód – Wschód”

 


1. Historyczne korzenie walorów turystycznych.

1) Tradycje sejmu unijnego w Lublinie:

a) Myśl przewodnia: „Wolni z wolnymi, równi z równymi”

b) Międzynarodowe i międzyregionalne szlaki na sejm 1568-1569.

2) Tradycje kupieckie:

a) Międzynarodowe jarmarki.

b) Międzynarodowe i międzyregionalne szlaki kupieckie.

3) Tradycje relacji międzynarodowych:

a) Międzynarodowe szlaki dyplomacji.

b) Międzynarodowe szlaki wojenne.

 

2. Organizacja sieciowa jako podstawa instytucjonalna.

1) Instytucje krajowe:

a) Wiodące organizacje turystyczno-kulturowe.

b) Fundacje prowadzące działalność gospodarczą.

2) Instytucje europejskie:

a) Europejska federacja instytucji krajowych.

b) Międzynarodowa rada ds. dziedzictwa i turystyki kulturowej.

3) Instytucje światowe:

a) Współpraca z ICOMOS.

b) Współpraca z UNESCO.

 

3. Międzynarodowy produkt turystyczny.

1) Parki turystyczno-kulturowe:

 a) Zintegrowane walory historyczno-krajobrazowe.

b) Łącząca infrastruktura komunikacyjna.

2) Europejskie szlaki:

 a) Szlaki tradycyjne: piesze, konne.

b) Szlaki nowożytne: rowerowe, kolejowe, samochodowe, samolotowe itd.

3) Wydarzenia:

a) Europejskie spotkania „in situ”.

b) Europejskie spotkania „on-line”.

 

4. Promocja jako narzędzie sprzedaży.

1) Informacja turystyczna:

a) Zintegrowana sieć ośrodków „it” z obsługą międzynarodową.

b) Infolinie w poszczególnych językach europejskich.

2) Wydawnictwa:

a) Przewodnik po szlakach turystycznych Europy.

b) Mapy historyczno-podróżnicze.

3) Kampanie promocyjne:

a) Działania standardowe.

b) Działania okazyjne i okolicznościowe.

 

5. Niepowtarzalna marka.

1) Koncepcja autorsko-społecznościowa:

a) Autorskie projekty bazowe.

b) Konsultacje społecznościowe.

2) Lansowanie wpisów na Listę UNESCO:

a) W standardowych kategoriach dziedzictwa kulturowego.

b) W kategorii tzw. miejsc seryjnych, czyli „szlaków dziedzictwa”

3) Międzynarodowe konwencje ds. szlaków dziedzictwa:

a) Konwencja o ochronie szlaków dziedzictwa.

b) Konwencja o zasadach reaktywowania szlaków dziedzictwa.

 

Wersja nr 1 z 31 grudnia 2020

© Janusz Kopaczek