Szkolenie Szlak Jagielloński 2021

W dniach 15.11.2021 – 15.12.2021 r. Organizacja „Szlaki Unii Jagiellońskiej” zrealizowała Szkolenie: „Szlak Jagielloński” – historia, współczesność, perspektywy. Od traktu królewskiego do szlaku dziedzictwa UNESCO?, zgodnie z umową z Województwem Lubelskim.
             
Szkolenie ukończyło 21 osób, z których:
– 13 na poziomie podstawowym,
– 3 na poziomie średniozaawansowanym,
– 5 na poziomie specjalistycznym.
Większość tego grona stanowili przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek.
Specjalne spotkania dotyczyły tematyki interesującej:
– specjalistów turystyki rowerowej,
– kadrę uniwersytecką.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym budżetu Województwa Lubelskiego.