Entries by Janusz Kopaczek

Likwidacja O.T. „Szlak Kupiecki” i ciąg dalszy

Ogłoszenie publiczne o likwidacji Organizacji Turystycznej „Szlak Kupiecki” Organizacja Turystyczna „Szlak Kupiecki” w likwidacji KRS 0000396261 W dniu 25 czerwca 2019 r. Walne Zebranie Członków Organizacji Turystycznej „Szlak Kupiecki” podjęło uchwałę nr 4 (2019) w sprawie rozwiązania oraz przeznaczenia majątku Organizacji. W dniu 20 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z […]

Polski Bon Turystyczny na Szlakach Unii i jej Pogranicza w Polsce

POLSKI BON TURYSTYCZNY Beneficjenci: Z bonu turystycznego korzystać mogą osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, ale w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota została podniesiona do 1.000 zł.  Bon ten przysługuje niezależnie od poziomu dochodów. Przeznaczenie: Bon turystyczny zrealizować można na terenie całego kraju: […]

Unia Lubelska w pamięci Europy i świata

Impreza online w ramach Sezonu Lublin 2020, zrealizowana ze środków otrzymanych od Gminy Lublin: „Unia Lubelska w pamięci Europy i świata” to połączenie wykładu ze spacerem tematycznym z przewodnikiem. Spotkanie ze specjalistą, a jednocześnie popularyzatorem, stanowi wyjątkową okazję do przystępnego zapoznania się z wybranymi przekazami źródłowymi oraz zabytkami, przechowującymi pamięć o narodzinach przed ponad 450 […]

Program muzealny: Sejm Unii Lubelskiej

MUZEUM EUROPEJSKICH SZLAKÓW SEJMU UNII LUBELSKIEJ – LUBLIN, UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ 3/15 (LDT „NOT” – I piętro) Poniedziałek – piątek 8-16 Bilety: ulgowy – 10,00 / normalny – 15,00 Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja (za potwierdzeniem) Bieżące informacje i rezerwacja: (81) 441 11 18 lub 693 272 040 Muzeum zaprasza grupy zorganizowane na interaktywne programy poświęcone historycznym traktom w Europie oraz […]

Zwiedzanie: Lublin Unii i szlaki „Zachód – Wschód”

ZWIEDZANIE LUBLINA – Śladami Unii Lubelskiej – Spotkania Zachód – Wschód w Lublinie – Niezwykłe historię lubelskiego Zamku – Mury i wały obronne Lublina – Tajemnice kupców lubelskich – Legenda o kupcu gdańskim Henryku – Czy Krzyż Unii Lubelskiej jest prawdziwy? – Kościół św. Franciszka w Lublinie? – Śladami Mikołajowskiego i innych skazańców – Wywoływanie […]

DEKLARACJA „Via Jagellonica” XX PZHP

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich obradujący w Lublinie 18-20 września 2019 roku udzielił poparcia naszym staraniom o wpis „Szlaku Jagiellońskiego” Kraków – Lublin – Wilno na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

ZWIEDZANIE LUBLINA dla koneserów

Fundacja „Via Jagiellonica” zaprasza na zwiedzanie dla koneserów „LUBLIN SEJMOWY: ZAMEK I MIASTO” PARK TURYSTYCZNO- KULTUROWY poniedziałek – piątek godz. 10-14 oraz godz. 11-15 PROGRAM ’2017:         + ekspozycja Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+” + zespół kościelno-klasztorny Dominikanów + Muzeum Lubelskie: kaplica Trójcy Św./„Unia Lubelska” J. Matejki + panorama przy kościele pw. św. Mikołaja na […]