Program muzealny: Sejm Unii Lubelskiej

MUZEUM EUROPEJSKICH SZLAKÓW SEJMU UNII LUBELSKIEJ
– LUBLIN, UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ 3/15 (LDT „NOT” – I piętro)
Poniedziałek – piątek 8-16
Bilety: ulgowy – 10,00 / normalny – 15,00
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja (za potwierdzeniem)
Bieżące informacje i rezerwacja: (81) 441 11 18 lub 693 272 040

Muzeum zaprasza grupy zorganizowane na interaktywne programy poświęcone historycznym traktom w Europie oraz sejmowi Unii Lubelskiej, jak również ich zwiedzanie z przewodnikiem i pilotem, ponadto gry miejskie i terenowe.