Unia Lubelska w pamięci Europy i świata

Impreza online w ramach Sezonu Lublin 2020,
zrealizowana ze środków otrzymanych od Gminy Lublin:

„Unia Lubelska w pamięci Europy i świata” to połączenie
wykładu ze spacerem tematycznym z przewodnikiem. Spotkanie
ze specjalistą, a jednocześnie popularyzatorem, stanowi
wyjątkową okazję do przystępnego zapoznania się z wybranymi
przekazami źródłowymi oraz zabytkami, przechowującymi
pamięć o narodzinach przed ponad 450 laty Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Na trasie wspólnej wędrówki znajdą się
obiekty związane bezpośrednio z wyróżnieniem Lublina
Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, mianowicie: kaplica
zamkowa pw. Trójcy Świętej, kościół pw. św. Stanisława z
klasztorem Dominikanów oraz pomnik Unii Lubelskiej na placu
Litewskim. Uczestnicy imprezy będą mogli również poznać
okoliczności powstania w Lublinie dokumentu unijnego
zaprzysiężonego w dniu 1 lipca 1569 roku (jednego z dwóch,
mianowicie przedstawicielstwa Litwy), a niedawno wpisanego
na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Dzięki
podanym przykładom, przesłanie „Wolni z wolnymi, równi z
równymi”, które stanowiło podstawę Unii Lubelskiej, okaże się
inspirujące dla międzynarodowej solidarności; między innymi,
tak jak przed wiekami, dla Polski i Litwy.

Fundacja „Via Jagiellonica” posiada szeroką ofertę związaną z
tematyką „Unia Lubelska w pamięci Europy i świata”. Do
wyboru są: wykład, spacer tematyczny z przewodnikiem oraz
połączenie jednej formy z drugą. O specjalizacji w tej tematyce
przez Fundację świadczą między innymi: rocznicowe
wydawnictwo „Kalendarz Sejmu Unii Lubelskiej” 2018/2019,
zaproszenia jej przedstawiciela do nagrań radiowych i
telewizyjnych, uczestnictwo w spotkaniach zespołu ds. Znaku
Dziedzictwa Europejskiego przy Miejskim Konserwatorze
Zabytków w Lublinie, jak również wyróżnienie Fundacji przez
Prezydenta Miasta Lublin medalem Unii Lubelskiej. Powyższa
oferta realizowana jest w różnym zakresie i okolicznościach
(m.in. lekcje, zwiedzanie i wycieczki, konkursy oraz projekty), z
dostosowaniem do różnych grup wiekowych itd.

Aktualnie impreza (wykład i/lub spacer) realizowana jest na
zamówienie.

Cena 250 – 400 zł / grupa,
w zależności od zakresu oferty
oraz specjalizacji (delegacje i inne grupy specjalne).

Ograniczenia wiekowe:
Osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie z uprawnionymi opiekunami
(warianty do wyboru).

Rezerwacje (kontakt):
(81) 441-11-18 lub 693-272-040

Więcej o nas itd.: http://zachod-wschod.pl/kontakt

Więcej o Sezonie Lublin 2020 wirtualnie: www.sezon.lublin.eu


https://disfunzioneerettile.org/levitra.html
Le nostre linee guida sono fornite anche per aiutare le persone a prendere le migliori decisioni possibili
https://disfunzioneerettile.org/cialis-generico.html

I farmaci generici sono davvero più economici dei medicinali di marca originali?
https://disfunzioneerettile.org/viagra-generico.html
Come puoi trovare informazioni affidabili sul WEB?
I servizi offrono di tutto, dai prodotti senza prescrizione ai più recenti prodotti per la salute naturale e il benessere, vitamine, integratori, minerali, alimenti salutari e medicinali a base di erbe autorizzati e tutto ciò di cui le famiglie hanno bisogno per nutrire i bambini.Non sorprende che una percentuale significativamente più alta di pazienti è andato online per cercare varianti di rimedi negli ultimi due anni