Nabór „obywateli” Rzeczpospolitej Turystycznej”EUROPA 1569 +”

Rozpoczęliśmy nabór do grona „obywateli” społeczności Rzeczpospolita Turystyczna „EUROPA 1569+”. Zainteresowane osoby powinny zadeklarować m.in.: 1) aktywność w odpowiedniej grupie sejmikowej  swojego historycznego regionu, w kwestiach związanych z rozwojem Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”, 2) pokojowe nastawienie do innych narodów w Europie, wyrażające się w nietolerowaniu jakiejkolwiek zbrodni i agresji terytorialnej. Zainteresowanych prosimy o kontakt poprzez e-mail na adres: rzeczpospolitaturystyczna@tlen.pl , celem uzyskania odpowiedniego formularza. Więcej informacji: lider Rzeczpospolitej Turystycznej „EUROPA 1569+” – p. Janusz Kopaczek, tel. +48 81 441-11-18 lub kom. 693-272-040.