Europejskie Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”

EUROPEJSKIE MUZEUM SEJMU UNII LUBELSKIEJ „SEJMOGRAF 1569+”

Międzynarodowe muzeum tzw. rozproszone, tworzone przez społeczność Europejska Rzeczpospolita Turystyczna, które obejmie wybrane atrakcje geograficzno-kulturowego Międzymorza i szerzej Starego Kontynentu.

Zapraszamy na:
1) interaktywną ekspozycję muzealną w Lublinie,
2) zwiedzanie Parku Turystyczno-Kulturowego „Lublin Sejmowy: Zamek i Miasto”,
a) odkrywcze zwiedzanie z przewodnikiem – zarówno grupowe, jak i indywidualne,
b) miejską grę terenową,
3) zwiedzanie historycznego Województwa Lubelskiego,
4) zwiedzanie dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej ziem lennych – aktualnie zwłaszcza grupowe,
5) zwiedzanie szerzej Europy.

Więcej informacji:
Lublin, ul. Skłodowskiej 3/15 (NOT),
tel. +81 441-11-18, kom. 693-272-040.

Zapraszamy!

© Janusz Kopaczek,
administrator instytucjonalny – Unia Szlaków „Zachód – Wschód”,
obsługa – Fundacja „Via Jagiellonica”.

[fot. Janusz Kopaczek]