Europejskie Spotkania Zachód – Wschód / Congressus Occidens – Oriens w Lublinie

na „przecięciu” historycznych traktów międzynarodowych …