Ładowanie Wydarzenia

« All Events

2018/2019: EUROPEJSKIE OBCHODY 450-LECIA UNII LUBELSKIEJ

Listopad 1, 2018 @ 10:00 am - Grudzień 31, 2019 @ 8:00 pm

Zwiastun wydarzeń
Europejskiego Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”
według Kalendarza Sejmu Unii Lubelskiej 2018/2019:

 

 • 8 listopada*/26 października** 2018 r. – Warszawa (PL), cz. 1, listy króla do Wlk. Księstwa Litewskiego
 • 14*/1** listopada 2018 r. – Warszawa (PL), cz. 2, listy króla do Królestwa Polskiego
 • 24*/11** listopada 2018 r. – Brańsk i inne (PL+LT+BY+UA), sejmiki powiatowe w Wlk. Ks. Litewskim
 • 12 grudnia*/29 listopada** 2018 r. – Środa (PL), sejmik województw poznańskiego i kaliskiego
 • 17*/4** grudnia 2018 r. – Warszawa (PL), cz. 3, wyjazd króla Zygmunta Augusta na sejmy
 • 22*/9** grudnia 2018 r. – Wohyń (PL), cz . 1, sejm litewski
 • 24*/11** grudnia 2018 r. – Proszowice (PL), sejmik województwa krakowskiego
 • 26*/13** grudnia 2018 r. – Koło (PL), sejmik generalny Wielkopolski
 • 3 stycznia 2019 r.*/21 grudnia 2018 r.** – Wohyń (PL), cz. 2, królewskie zobowiązanie wobec Litwinów
 • 5 stycznia 2019 r.*/23 grudnia 2018 r.** – Lublin (PL),  cz. 1, oficjalny termin sejmu polsko-litewskiego
 • 22*/9** stycznia 2019 r. – Lubeka (DE), list posłów polskich z drogi do Danii
 • 31*/18** stycznia 2019 r. – Wąbrzeźno (PL), sejmik Prus Kólewskich
 • 3 luty*/21 stycznia** 2019 r. – Hillerød/d. Fridrichsburg (DK), list króla Danii
 • 5 marca*/20 lutego** 2019 r. – Berlin/d. Kolonia nad Sprewą (DE), list elektora brandenburskiego
 • 18*/5** marca 2019 r. – Lublin (PL), cz. 2, przyłączenie Podlasia i Wołynia z Bracławszczyzną do Korony
 • 28*/15** marca 2019 r. – Lublin (PL), cz. 3, listy króla w sprawie spadku po matce
 • 29*/16** marca 2019 r. – Lublin (PL), cz. 4, zniesienie autonomii Prus Królewskich
 • 6 kwietnia*/24 marca** 2019 r. – Wilno (LT), zjazd przedstawicieli Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • 5 maja*/22 kwietnia** 2019 r. – Jassy (RO), list hospodara mołdawskiego
 • 12 maja*/29 kwietnia** 2019 r. – Kopenhaga (DK), kolejny list króla Danii
 • 19*/6** czerwca 2019 r. – Lublin (PL), cz. 5,  przyłączenie Kijowszczyzny do Korony
 • 14*/1** lipca  2019 r. – Lublin (PL), cz. 6, zawarcie Unii Lubelskiej
 • 16*/3** lipca  2019 r. – Lublin (PL), cz. 7, rozszerzenie kompetencji Komisji Morskiej
 • 17*/4** lipca  2019 r. – Lublin (PL), cz. 8, zatwierdzenie przez króla Unii Lubelskiej, utworzenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 • sierpnia*/19 lipca**  2019 r. – Lublin (PL),  cz. 9, hołd księcia pruskiego
 • 16 */3**  sierpnia 2019 r. – Lublin (PL),  cz. 10, nadanie statusu lenna Kurlandii i Semigalii
 • 24*/11** sierpnia 2019 r. – Lublin (PL),  cz. 11, sporządzenie dokumentow sejmowych
 • 25*/12** sierpnia 2019 r. – Lublin (PL),  cz. 12, zakończenie sejmu polsko-litewskiego
 • 29*/16** grudnia 2019 r. – Warszawa (PL), cz. 4, król Zygmunt August po powrocie z sejmów

* wg kalendarza gregoriańskiego, obowiązującego współcześnie
** wg kalendarza juliańskiego, obowiązującego w czasie Sejmu.


Wkrótce podamy więcej informacji.


Unia Szlaków „Zachód – Wschód”

Fundacja „Via Jagiellonica” 
Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”
Organizacja Turystyczna „Szlak Kupiecki”
Europejska Rzeczpospolita Turystyczna „EUROPA 1569+” (społeczność)

Europejskie Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”

Szczegóły

Start:
Listopad 1 @ 10:00 am
Koniec:
Grudzień 31, 2019 @ 8:00 pm
Strona internetowa:
http://www.zachod-wschod.pl

Miejsce

Europa
Polska