Entries by Janusz Kopaczek

EUROPEJSKA LIGA SEJMU UNII LUBELSKIEJ 1569

Zapraszamy Państwa do udziału w pierwszej edycji EUROPEJSKIEJ LIGI SEJMU UNII LUBELSKIEJ 1569 – sezon 2018/2019. I. Proponujemy Państwu: 1) kategorię szkolną, 2) kategorię turystyczną, 3) kategorię przewodnicką oraz 4) klasyfikację otwartą. II. Etapy: A. Eliminacje regionalne w Europie. a) Poszukiwanie w swoim państwie, a zarazem – tam, gdzie to możliwe – historycznym regionie, miejsc/obiektów związanych z […]

Oferta szkoleniowa: przewodnicy i piloci

SZKOLENIA PRZEWODNICKIE FUNDACJI „VIA JAGIELLONICA” W 2017 ROKU DO WYBORU: A. PODSTAWOWE (I STOPNIA) 1) Miasto Lublin – 6 miesięcy nie licząc wakacji, – cena 900 zł + dla chętnych egzamin 100 zł * **, 2) Historyczne Województwo Lubelskie (m.in. Lublin, Kazimierz Dolny, Kurów, Łuków, Parczew, Urzędów) – 8 miesięcy nie licząc wakacji, – cena […]

List otwarty do Prezydenta Miasta Lublin: ZAMEK UNII LUBELSKIEJ w 2019 r.

Prezes Unii Szlaków „Zachód – Wschód” p. Janusz Kopaczek wystosował List otwarty do Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin w sprawie „odsłonięcia” reliktów rezydencjonalnej części Zamku Królewskiego w Lublinie, jako miejsca zawarcia Unii Lubelskiej w 1569 r. Wniosek ten związany jest bezpośrednio z Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „Sejmograf 1569+”, zainicjowanym w ramach projektu Rzeczpospolita Turystyczna […]

Europejskie Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”

EUROPEJSKIE MUZEUM SEJMU UNII LUBELSKIEJ „SEJMOGRAF 1569+” Międzynarodowe muzeum tzw. rozproszone, tworzone przez społeczność Europejska Rzeczpospolita Turystyczna, które obejmie wybrane atrakcje geograficzno-kulturowego Międzymorza i szerzej Starego Kontynentu. Zapraszamy na: 1) interaktywną ekspozycję muzealną w Lublinie, 2) zwiedzanie Parku Turystyczno-Kulturowego „Lublin Sejmowy: Zamek i Miasto”, a) odkrywcze zwiedzanie z przewodnikiem – zarówno grupowe, jak i indywidualne, […]

Nabór „obywateli” Rzeczpospolitej Turystycznej”EUROPA 1569 +”

Rozpoczęliśmy nabór do grona „obywateli” społeczności Rzeczpospolita Turystyczna „EUROPA 1569+”. Zainteresowane osoby powinny zadeklarować m.in.: 1) aktywność w odpowiedniej grupie sejmikowej  swojego historycznego regionu, w kwestiach związanych z rozwojem Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJMOGRAF 1569+”, 2) pokojowe nastawienie do innych narodów w Europie, wyrażające się w nietolerowaniu jakiejkolwiek zbrodni i agresji terytorialnej. Zainteresowanych prosimy o […]