Likwidacja O.T. „Szlak Kupiecki” i ciąg dalszy

Ogłoszenie publiczne o likwidacji Organizacji Turystycznej „Szlak Kupiecki”

Organizacja Turystyczna „Szlak Kupiecki” w likwidacji
KRS 0000396261

  1. W dniu 25 czerwca 2019 r. Walne Zebranie Członków Organizacji Turystycznej „Szlak Kupiecki” podjęło uchwałę nr 4 (2019) w sprawie rozwiązania oraz przeznaczenia majątku Organizacji.
  2. W dniu 20 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, dokonał wpisu, iż Organizacja Turystyczna „Szlak Kupiecki” jest w stanie likwidacji i wskazał likwidatorów: P. Bartosza Mateusza Tratkowskiego i P. Jarosława Szlązaka.
  3. W dniu 13 października 2020 r. Walne Zebranie Członków Organizacji Turystycznej „Szlak Kupiecki”  podjęła uchwałę nr 1 (2020) w sprawie zakończenia likwidacji i przyjęcia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.
  4. W dniu 19 października 2020 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy wykreślił Organizację Turystyczną „Szlak Kupiecki” z Krajowego Rejestru Sądowego, a uprawomocnienie nastąpiło w dniu 4 listopada 2020 r.

Uwaga!
Statutową opiekę nad „Szlakiem Kupieckim” Wrocław – Lublin – Lwów przejęła
Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”
i inne Szlaki Unii Polsko-Litewskiej i jej Pogranicza.